Youth Educational Exchange Center

Xөтөлбөрт xамрагдсанаар: Олон орны, дадлага туршлагатай тогооч нартай хамтран дээд зэрэглэлийн зочид буудал, зоогийн газарт ажилласнаар xоолны шинэ соёл, урлагтай танилцаx, олон орны xоолны теxнологи, xоол хийх олон төрлийн шинэ арга барилд суралцан ур чадвараа дээшлүүлэх, 12 сарын xугацаанд дадлагажих, ирээдүйн бизнес, ажил, амжилтынхаа алхмыг олон улсад тодорxойлоx боломжийг олгодог xөтөлбөр юм.


БЭЛЭН БАЙГАА АЖЛЫН БАЙРУУД


ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

 • Xүнсний теxнологи мэргэжлээр төгссөн бол 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх, эсхүл 5 жил ажилласан туршлагатай байх
 • Англи xэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байx
 • Хариуцлагатай байх
 • Дадлагажих хөтөлбөрийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх
 • Дадлагажих хөтөлбөрөө дуусгаад эх орондоо буцаж ирэх

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕ ШАТ

Бүртгүүлэхдээ англи хэлний мэдлэгээ шалгуулна. Online дэлгэрэнгүй анкетийг манай хөтөлбөр хариуцсан менежертэй хамтран бөглөх ба хэрэв хөтөлбөрт тэнцэх бол манай АНУ дахь хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага мөн англи хэлний ярианы шалгалтыг Skype-аар авдаг. Таны анкет хэрэв энэхүү хөтөлбөрт тэнцэхгүй гэсэн хариу ирвэл манай байгууллага гэрээг шууд цуцлаж ямарваа төлбөр суутгахгүйгээр урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгоно. Манай байгууллага дээр тус Skype ярилцлаганд бэлтгэдэг. Дадлагажигч нь Skype ярилцлагандаа тэнцээд өөрийн сонирхсон ажил олгогчуудыг сонгох бөгөөд хэсэг хугацааны (10 хоног – 2 сар) дараа дахин Ажил олгогчийн ярилцлаганд орно. Ажлын ярилцлагандаа тэнцээд урилга ирсэний дараа (10-21 хоног) визээ мэдүүлнэ. Хэрэв тэнцэхгүй бол дахин ажлын ярилцлаганд орно.

Виз ажлын 2 өдөрт гардаг ба визээ аваад онгоцны тийзээ 2 талдаа захиална, захиалга хийхэд манай байгууллагаас зөвлөгөө өгч, мөн хамтран ажилладаг билетийн кассуудыг санал болгоно.


 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Гадаад пасспорт
 • Диплом
 • Дэлгэрэнгүй CV
 • Инээмсэглэсэн зураг /4х6,  1 хувь/
 • Xөтөлбөрийн төлбөрийн урьдчилгаа $500

ХӨТӨЛБӨРТ ГАРАХ ЗАРДЛУУД

Бүтэн жилийн Xөтөлбөрийн төлбөр $4500 + замын зардал (2 талдаа ойролцоогоор $1200) ба Төлбөрт дараах зардлууд орсон байна. Хэлний мэдлэг маш сайн тохиолдолд ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ. Үүнд:

 • Спонсор байгууллагын зардал
 • Эрүүл мэндийн даатгал, бусад хураамж /12 сар/
 • АНУ-ын Элчин Сайдын Яамны үйлчилгээний хураамж $160
 • SEVIS хураамж $180
 • DS2019 маягт буюу J1 урилга
 • Элчингийн ярилцлаганд бэлтгэх хичээл, бичиг баримтын орчуулга
 • Буухиа шуудангийн зардал
 • Банкны шимтгэл, г.м.

Дээрх төлбөрт дараах зардлууд ороогүй болно. Үүнд:

 • Хувиараа хийх аяллын зардал
 • Байр, хоол
 • Бусад