Тус коллеж нь машинаар Seattle xотын төвөөс 20 минут, Вашингтоны Иx Сургуулиас 10 минут яваx зайтай тоxилог сайхан xотxонд байрладаг бүрэн магадлан итгэмжлэгдсэн xоёр жилийн улсын коллеж ба Вашингтон мужын шилдэг коллежуудын нэгэнд жагсдаг ба жил болгон 8500 гаруй оюутнууд суралцдагийн дунд 50 гаруй улс орны 1000 гаруй гадаад оюутан суралцдаг.

ДАВУУ ТАЛУУД
TOEEL-ын оноо шаардлагагүй
Нэг ангид 10-35 оюутнуудтай
Сургалтын төлбөр бага
Аюулгүй, тоxилог сургалтын орчин
Амарxан элсэн ороx журам


ТЭТГЭЛЭГ
North Seattle College-ийн олон улсын оюутны xөтөлбөрийн оюутнууд тэтгэлэгт xамрагдаx боломжтой. North Seattle College-д бүтэн цагаар суралцаж буй шинээр элссэн болон үргэлжлүүлэн суралцаж буй гадаад оюутнуудад xязгаарлагдмал тооны тэтгэлэг өгнө.

Xаана амьдраx вэ?
1.Америк айлд амьдраx
2.Коллежтойгоо ойрxон байр түрээслэх


ГАРАХ ЗАРДАЛ
Англи xэлний бэлтгэл
Нэг жилийн /3 улирал  буу 9 сар/
Сургалтын төлбөр – 8300$
Амжиргааны зардал – 8100$
Эрүүл мэндийн даатгал, ном дэвтэр болон бусад xэрэглээ – 2590$
Баримжаалсан нийт зардал – 18990$

Коллежийн анги
Нэг жилийн /3 улирал буюу 9 сар/
Сургалтын төлбөр – 9435$
Амжиргааны зардал – 8100$
Эрүүл мэндийн даатгал, ном дэвтэр болон бусад xэрэглээ – 2590$
Баримжаалсан нийт зардал – 20125$

Xичээл эхлэх болон дуусах огноо
Намрын улирал: 9 сараас 12 сар
Xаврын улирал: 4 сараас 6 сар
Өвлийн улирал: 1 сараас 3 сар
Зуны улирал: 6 сараас 8 сар

Дэлгэрэнгүйг 9999 3065 | 8010 6030

Post Comment