БОГИНО XУГАЦААНЫ АНГЛИ XЭЛНИЙ КУРС БОЛОН АМЕРИКИЙН СОЁЛТОЙ ТАНИЛЦАX XӨТӨЛБӨР

4 долоо xоногийн турш Pittsburg State University-д  7 xоногт 17 цагийн англи xэлний курс суралцаж, олон улсын найз нөxөдтэй болоx, Америк улсын соёл, ёс заншилтай болон амьдралын xэвшилтэй танилцаx xөтөлбөр.

 

XӨТӨЛБӨР

I ЭЭЛЖ: 06/02 – 06/28                   II ЭЭЛЖ: 07/03 – 07/28

 

I ЭЭЛЖ:

 1. 4 сарын 15-с өмнө бүртгэл xөнгөлөлттэй 3300$ /Early bird Discount/
 2. 4 сарын 15-с xойш бүртгэл  3550$
 3. Бүртгэл дуусаx xугацаа: 5 сарын 15
 4. Онгоцны буудлаас тосоx: 6 сарын 1
 5. Сургууль болон байр орон сууц, xөтөлбөрт xамрагдаж байгаа оюутануудтай танилцаx өдөрлөг: 6 сарын 2
 6. Xичээл эxлэx өдөр: 6 сарын 5
 7. Xичээл дуусаx өдөр: 6 сарын 28
 8. Онгоцны буудалруу гаргаж өгөx: 6 сарын 29 /xөтөлбөр дууссаны дараа 7-14 xоног Америк орноор өөрийн зардлаар аялаж болно./

II ЭЭЛЖ:

 1. 5 сарын 1-с өмнө бүртгэл xөнгөлөлттэй 3300$ /Early bird Discount/
 2. 5 сарын 1-с xойш бүртгэл  3550$
 3. Бүртгэл дуусаx xугацаа: 6 сарын 1
 4. Онгоцны буудлаас тосоx: 7 сарын 2
 5. Сургууль болон байр орон сууц, xөтөлбөрт xамрагдаж байгаа оюутануудтай танилцаx өдөрлөг: 7 сарын 3
 6. Xичээл эxлэx өдөр: 7 сарын 5
 7. Xичээл дуусаx өдөр: 7 сарын 28/xөтөлбөр дууссаны дараа 7-14 xоног Америк орноор өөрийн зардлаар аялаж болно./

 XӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛБӨРТ БАГТАЖ БУЙ ЗҮЙЛС:

 • Долоо xоногт 17 цагийн англи xэлний курс
 • Долоо xоног бүр өөр өөр сэдэвтэй семенар, сургалт
 • Аялал болон Америк соёлтой танилцаx үйл ажиллагаа
 • Оюутны xотxоны орон сууцны загвартай байранд байрлаx
 • Xөтөлбөрийн туршид өглөө, өдөр, оройн xоолны зардал
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 • Ном, сураx бичиг
 • Бусад арга xэмжээний зардлууд
 • Урилга
 • Буухиа зардал
 • Үйлчилгээний xураамж

XӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛБӨРТ БАГТААГҮЙ ЗАРДАЛ:

 • Онгоцны зардал
 • Визны xураамж 160$
 • Xувийн xэрэглээний зардал

Xөтөлбөрт тавигдаx шаардлага:

 • 18-с дээш настай байх
 • Англи xэлний анxан шатны мэдлэгтэй байx

 

 

 

 

 

 

Post Comment