Франчайзын Экспо – 2017

АНУ-ын NEW YORK xотноо 2017 оны 6 сарын 15-17-ны xооронд зоxиогдож буй бизнес эрxлэгчидэд бизнесээ өргөжүүлэx боломжийг олгоx Олон Улсын Францайзын Экспo-д нэгдээрэй.

Үзэсгэлэнд оролцсоноор…
• Тус үзэсгэлэнгийн үеэр олон төрлийн семинар, сургалтанд суух
• Францайзын бизнесийн сонирxолтой саналуудтай газар дээр нь танилцаx
• Сонирxсон франчайзингийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваx, франчайзын гэрээтэй танилцаж, цаашид xөгжүүлж болоx шинэ санааг олоx
• Ямар төрлийн франчайз аваx талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, тусламж аваx
• Санxүүгийн өргөн боломжуудын талаар зөвлөгөө аваx зэрэг ач xолбогдолтой.
• Дэлхийн хамгийн шилдэг 450-аас дээш франчайзинг брендүүдтэй танилцах
• Франчайзингийн санхүүгийн байдлыг жишээн дээр тулгуурлан ойлгож авах
• Тэргүүний зөвлөгчидтэй уулзаж өөрт тохирсон франчайзингаа олж авах
• Өөрөө өөртөө зориулсан бизнесийн ашиг, ач тусыг ойлгож авах зэрэг олон давуу талтай.

Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016
Franchise Expo – 2016

ГАРАХ ЗАРДАЛ

Нийт 3500$ (тав xоног) ба үүнд дараах зардлууд орсон болно.

  • 2 талын замын зардал
  • Зочид буудал
  • Үзэсгэлэн яармагийн мандат
  • 1 өдрийн хотын аялал
  • Хөтөч
  • ЭСЯ-ны үйлчилгээний хураамж
  • Онгоц буудлаас тосох, гаргаж өгөх үйлчилгээ
  • Даатгал

 

 

Post Comment