Дадлагажих хөтөлбөр

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

  • Их сургууль төгссөн бол 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх, эсхүл 5 жил ажилласан туршлагатай байх
  • Англи xэлний дундаас дээш түвшиний мэдлэгтэй байx
  • Хариуцлагатай байх
  • Дадлагажих хөтөлбөрийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөх
  • Дадлагажих хөтөлбөрөө дуусгаад эх орондоо буцаж ирэх

Post Comment